Utdanningsmuligheter innen restaurant og reiseliv

utdanningAntallet sysselsatte på hotell eller i restaurant i Norge i dag er voksende, og som en del av reiselivsnæringen står dette segmentet for over 4% av brutto nasjonalprodukt. Mange ansatte i denne næringen er ufaglærte, men antallet fagutdannede øker i takt med bedre krav til kvalitet, service og tilbud også øker. Utdanningsmulighetene er mange, både i inn- og utland. Her ser vi på noen av de mest aktuelle og populære mulighetene.

Forskjellige utdanningsnivå

Det er en vesentlig forskjell på studiemulighetene innen reiselivsnæringen, alt ettersom hvor og hva man vil jobbe med. Har man som mål å sitte i ledelsen på et stort hotell, kreves det helt andre kunnskaper enn om man ser for seg et yrke som servitør på en pizzarestaurant. Hotelledelse innbefatter mye av det samme som høyere økonomisk utdannelse på universitetsnivå, mens man kan ta fagbrev innen mange andre yrker gjennom deltidsstudier, også på internett.

Utdanning innen hotelledelse

Det er fortrinnsvis Høyskolen Kristiania (Oslo og Bergen) og Universitetet i Stavanger som utdanner folk innen hotelledelse her til lands. På studiestedene kan man studere seg frem til en bachelor-grad (3 år), mens i Stavanger kan man utvide men en 2-årig mastergrad, International Hospitality Management. Universitetet i Stavanger tilbyr også et årsstudium innen restaurantledelse.

Om man brenner for hotelledelse, har man også et stort og variert utdanningstilbud i utlandet. For mange er det spesielt aktuelt å ta Bachelor-graden her hjemme, før de bygger på med Master i utlandet.

Utdanning innen resepsjonsfag

hotell-utdanningResepsjonister med fagbrev utdannes på videregående skoler over hele landet. Utdanningen tar 3 år, der du både sitter på skolebenken og er ute i jobb på hotell for å få relevant erfaring. Det fokuseres blant annet på service, salg, drift og vertskap, i tillegg til en del grunnleggende ferdigheter som skriftlig og muntlig fremstilling, dataverktøy og logistikk.

Utdanning som kokk eller servitør

Kokkeutdanningen i Norge er normert til 3 år, og leder frem til fagbrev når opplæringen er bestått. Store deler av utdanning foregår praktisk i bedrift, mens det teoretiske legger vekt på smaksopplevelse, estetikk, ernæring og så videre. Det inngår også en del økonomi i fagutdanningen, så vel som hygiene, kunnskap om råvarer, forskjellige metoder for tilberedning og kvalitetssikring. Som utdannet kokk kan man bygge på med en rekke kurs, men erfaring og interesse for faget er det avgjørende for hvor dyktig man blir. Man kan også ta et såkalt mesterbrev som kokk.

Du kan utdanne deg som kokk på videregående skoler over hele landet. De fleste skoler som tilbyr utdanningen, gjør det som en del av programmet for kokk- og servitørfag. Servitører som har fagbrev går altså på samme linja. Pensum for servitører er naturligvis noe annerledes, der det legges mer vekt på service, salg, etikk, helse, miljø og annet.

Utdanning innen reiseliv

Generelle reiselivsfag kan studeres på en rekke høyskoler i Norge. Noen er årsstudium mens andre leder frem til Bachelor-grad. Med en Bachelor i lomma, kan man også bygge på med Master-grad i utlandet, eller innen hotelledelse og andre relevante fag (økonomi, logistikk, ledelsesfag).