Øking i overnatting på hotell i Norge

Tall fra reiselivsnæringen og Statistisk sentralbyrå viser en ganske kraftig oppgang i overnattinger på hotell i Norge. Hovedsakelig skyldes økningen at flere turister kommer til Norge på ferie. Det er blir mer attraktivt å besøke vårt lille kongerike, av flere årsaker.

2016 – et rekordår for overnatting på hotell

Radisson SAS er en av de mest bookede hotellene i hovedstaden.

Radisson SAS er en av de mest bookede hotellene i hovedstaden.

2015 var et rekordår for norsk turistnæring, inklusive hoteller inklusive restauranter. Bransjens jubel fra i fjor ser ut til å bli kraftig overgått allerede i inneværende år. Årets 3 første måneder opplevde en oppgang i antall overnattinger på hotell av personer fra andre land, med hele 11%. Resten av året ser ut til å bli minst like bra, og i juni 2016 meldte SSB om den samme økningen, nemlig 11% sammenlignet med rekordåret 2015.

Totalt snakker vi om 933 000 overnattinger på hotell foretatt av utlendinger bare i juni måned i år. I tillegg kommer nesten 1 250 000 overnattinger i campingvogn eller bobil, samt over 300 000 overnattinger i hytter og vandrerhjem. Gode tider for turistnæringen med andre ord.

Flere årsaker til oppgangen

Den noenlunde svake kronekursen er en av hovedårsakene til økningen som oppleves i overnattinger på hotell. De norske prisene er blitt mindre avskrekkende for utenlandske turister, og stadig flere tar seg råd til å besøke Norge. Veksten kommer i all hovedsak fra europeiske turister, fra kina og andre land i Asia, mens amerikanerne ser ut til å holde seg mer hjemme enn før. Den opplevde terrorfaren er en av de medvirkende årsakene til dett siste.

Kapasiteten på overnatting er også økt i de senere årene. Vi har flere hotell å by på, noe som igjen fører til økt konkurranse og press på prisnivået på overnatting. Prognosene for næringen ser god ut fremover, med stadig flere nye etableringer, og utvidelser av eksisterende kjeder.

Bedre markedsføring

Interessen for å reise til Norge øker også som en følge av målrettet arbeid fra reiselivsoperatørene og forskjellige bransjeorganisasjoner. Norge markedsføres bedre, kvaliteten på hotell, restauranter og opplevelser øker, og markedsføringen i utlandet begynner kanskje å gi bedre resultat. Det er også blitt en forbedring i samferdselen som turistene gjerne benytter seg av, både innenlands og i rutene til utlandet. Flere fly fra utlandet lander nå i Norge enn før, mens forbindelsene innenlands også er blitt bedre.

Marginal økning i norske gjester

Hovedvekten av økningen i antallet overnattinger på hotell kommer fra utlandet og tilreisende turister. Det er i tillegg en viss økning i besøkende med norsk statsborgerskap, men denne økningen er liten i forhold til antallet utlendinger som besøker oss. Nordmenn overnatter også mer på hotell, men økningen her er det utenlandske destinasjoner som drar nytten av.

Flere rom, men færre hotell

Antallet hotell minker riktignok, men kapasiteten blir likevel økt. Nye hotell har som regel flere rom, og mange eksisterende hotell har utvidet antallet rom. Veksten i overnattingsdøgn har ikke gitt en tilsvarende prosentvis økning i omsetting, da gjennomsnittsprisen per overnattingsdøgn har blitt redusert. Men, hotellnæringen opplever likevel en vekst i omsettingen, og mange også på bunnlinjen.